Marie Blom

Leg psykolog

Nytt 8/6 -23: Jag kommer jobba vissa veckor under sommaren så det finns möjlighet att ha kontakt utan längre uppehåll om man önskar.

I höst startar grupper med fokus på bland annat hälsosamma vanor och sund relation till alkohol. Mer information under fliken grupper.


Välkommen!


Jag är legitimerad psykolog med mottagning digitalt och i Linköping. Sedan min examen 2010 arbetar jag med psykologisk behandling för enskilda och par, coachning, handledning, friskvård och utbildning.


Jag arbetar känslofokuserat med fokus på att lära känna sig själv och sina gränser, och skapa en vänlig och icke-dömande syn på sig själv.  Min grundutbildning är inom kognitiv beteendeterapi (KBT), med vidareutbildning inom Acceptance and Commitment Therapy (ACT), compassionfokuserad terapi, parterapi (IBCT), funktionell analytisk psykoterapi, och smärtbehandling. Jag har även utbildning i medicinsk yoga och arbetar gärna även med andning och kroppsliga responer vid behov.


Det är viktigt för mig att skapa en trygg och välkomnande miljö där det är lätt att känna sig förstådd. Även du som inte tidigare har gått i samtalsbehandling eller har dåliga erfarenheter ska kunna känna dig bra bemött. Jag har självklart sekretess och endast jag har tillgång till journaluppgifter, besöken syns inte i något annat system. Om du har skyddad identitet eller stort behov av diskretion kan du vara trygg med att ta kontakt.


Det är lättast att nå mig via mail, sms eller kontaktformulär nedan. Letar du efter en tjänst som inte finns beskriven? Ta gärna kontakt så diskuterar vi vidare!


Jag är ansluten till Epassi och Wellnet som leverantör av friskvård inom stresshantering.


Försäkring via Psykologföretagarna. Godkänd för F-skatt. Medlem av Sveriges Psykologförbund, Sveriges kliniska psykologers förening, Beteendeterapeutiska föreningen, Föreningen för kontextuell beteendevetenskap.


Marie Blom, leg psykolog

SAMTAL - INDIVIDUELLT

Individuella kontakter anpassas efter dina önskemål och möjligheter, allt från samtal varje vecka till enstaka samtal är vanligt. I slutet av första samtalet gör vi en plan för fortsatt kontakt om du tycker att allt känns bra.


I terapi behandlar jag gärna stress, ångest och rädslor, traumarelaterade problem, skam, nedstämdhet, perfektionism, kontrollbehov, ilska, livskriser, existentiella frågor, svårigheter relaterat till självkänsla och självförtroende. Jag är också van att arbeta med olika former av relationsproblem, t ex svårigheter att sätta gränser, anhörigstöd, skuldkänslor, kommunikationsproblem, social ångest, sex- och intimitetsproblem.


Jag har även erfarenhet av att arbeta med problem relaterade till ADHD och ADD, beroende, föräldraskap, ofrivillig barnlöshet, medberoende och/eller följder av fysiska sjukdomar såsom långvariga smärttillstånd eller cancer.


Även du som inte har ett tydligt avgränsat problemområde är varmt välkommen. Kanske önskar du mer ett bollplank/coachande kontakt där vi fokuserar på styrkor lika mycket som problem. Kanske vantrivs du med något i tillvaron men har svårt att komma på varför, önskar hjälp att fatta beslut, eller vill veta vad samtal kan ge utan att ha något särskilt problem. Du är välkommen som du är, vi hjälps åt att göra vägen framåt tydlig.


Det är viktigt för mig att även du som har mött fördomar på grund av exempelvis sexuell läggning/utövande (t ex BDSM), relationsformer, flersamhet, könsidentitet eller annat ska få en bra upplevelse där du känner dig förstådd och respekterad.


Pris 1200 kr/60 minuter.

Betalning sker via faktura efter besöket. 

Om du efter första samtalet känner dig missnöjd behöver du inte betala något.

SAMTAL - FLERA PERSONER

Jag arbetar gärna med flerpartsamtal i olika former, till exempel par, vuxna syskon, vänner och flersamma.


Tillfällen då jag kan hjälpa till är exempelvis:

  • Fördjupa en redan bra relation och komma närmare varandra
  • Hantera återkommande problemsituationer, bryta mönster
  • Relationen står inför en större förändring, t ex barn, flytt, äktenskap
  • Ni vill separera eller har redan separerat och vill samarbeta bra, med eller utan gemensamma barn
  • Kommunicera bättre och minska missförstånd


Pris 1500 kr/75 minuter

HANDLEDNING

Jag har erfarenhet av att handleda grupper och enskilda medarbetare inom:

  • Hälso- och sjukvård
  • Kommun
  • Privat verksamhet
  • Ideell verksamhet


Jag har mångårig erfarenhet av arbete som psykolog i multiprofessionella team inom specialistvård för långvarig och akut smärta. Jag har även arbetat inom primärvård både digitalt och IRL, och har handlett flera olika yrkesgrupper inom primär- och specialistvård både för psykisk och somatisk ohälsa.


Jag har även erfarenhet av handledning exempelvis inom Linköpings kommun, ideella föreningar och Polismyndigheten.


Kontakta mig gärna för en kostnadsfri konsultation för att se jag verkar vara rätt handledare för verksamhetens behov. Jag handleder gärna digitalt eller på plats runtom i Östergötland.


Pris c:a 2200 kr/60 min

FÖRELÄSNING och UTBILDNING

Jag är van att föreläsa och utbilda inom kognitiv beteendeterapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), samtalsmetodik, fysisk sjukdom/smärta och psykisk ohälsa, både online och på plats. Jag har återkommande uppdrag på Linköpings universitet.


Utbildningserfarenheter från bland annatPris beroende på upplägg